Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.
Testvecka:vecka 22. OBS registrera era resultat i WODIFY!

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Weightlifting

Back Squat (3RM)

Metcon

Fran (Time)

21-15-9
Thrusters, 95# / 65#
Pull-ups
Thruster 42/30

Pull up (skalning: pull up med band)