CrossFit Holistic – WOD

QOD: Berätta om något mål du har med träningen

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Hand stående

Metcon

Metcon (No Measure)

OTM 6 min

30 sek L-sit (parallets, ringar, räcke, boxar)

30-45 sek super man hold

Annie (Time)

50-40-30-20-10
Double-unders
Sit-ups