CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Marklyft

Weightlifting

Deadlift (5-5-5)

Gymnastics

Jägarvila med benspark och KB (5-5-5/ben)

Metcon

Metcon (Time)

i Par en jobbar en vilar tills båda gjort 3 varv, byt efter varje helt varv:

10 x marklyft

20 x burpee over box

Kör marklyft så tungt som möjligt så du kan köra obrutet med god teknik.