Announcements

Paleoutmaningen. 30 dagars kostutmaning. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Top of ring hold

Gymnastics

3x Max Top of ring hold

3x Max Bottom of ring dip

2 och 2, 1 kör en vilar

Hitta en skalning där du kan hålla minst 15 s

On the minute

12 min

30-40s Handstand hold

30-40s Sidoplankan

5-8 stycken Roll outs med skivstång

On the minute

10 min

8 Bar Facing Burpees

8 Dubbla KB Thrusters

Accessory

1 min viktad planka x4