CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

KB Deadlift + Farmerswalk (5 DL + 10m Walk x4 = 1 set x6)

Metcon

Metcon (Time)

10 Rounds For Time 20 min Cap

5 Thrusters 35/25

5 Burpees

10 KB Swings 24/14

RX+ 50/35

28/20

Accessory

4 min Squat stance

Alla kör samtidigt med en klocka,

om nån ställer sig under tiden gör alla 5 burpees efter tiden är slut