Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.

CrossFit Holistic – WOD

—OBS Vecka 22 Deload—

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Teknik: Back squat

Weightlifting

Back Squat

Back squat: jobba upp till relativt tung 8:a

Sedan 3×8 på 90% av vikten ovan

Metcon

Metcon (Weight)

3×6/ben Jägarvila med KB i armarna och benspark

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon: 10 min For quality

10 x box jump 61/51

20 x wall balls 10/6

30 x DU /120 SU

vila 30 sek