CrossFit Holistic – WOD

Om tid finns kvar på slutet: teknik på Turkish Get Ups

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Push press

Weightlifting

Push Press (5-5-5-5)

Metcon

Freja (Time)

21-15-9

burpees

KB sving (amerikansk) 24/16

Pull up (ring row)