CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Split jerk

Weightlifting

Split Jerk (2 RM Split Jerk)

Gör sedan 50 st på 50 %. Dela upp hur du vill, vi vill försöka jobba alla 50 reps med så god teknik som möjligt. Not for time!!

Accessory

Dumbell Row (10-10-10-10)

Ståendes framlutad med 2 Dumbells.

Metcon

Metcon (Time)

3 Rounds For Time:

14 WallBalls

14 Knees t Elbows

14 Box jumps