Teknik:
Skin the cat 
Ring pull up

Styrka: Ring pull ups/ Chest to Rings 4 sets for quality

MetCon 3×3 min AMRAP med 90 sek vila mellan
5 x Over the box burpees
4 x long jumps
5 x HSPU (mot vägg eller box)

Om tid finns kvar: öva på handstand/handstand walk