Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Squat Mobility

Weightlifting

Back Squat (3RM)

Gå igenom passning!

Gå igenom hur man bygger upp till en 3RM

Metcon

Fran (Time)

21-15-9
Thrusters, 95# / 65#
Pull-ups
Time cap 8 min