Styrka: Back squat pausade 5×5 Tempo: 1313*

MetCon 10 min
3-6-9-12-osv av:
Wall ball 10/6
Mountain climbers
T2B/K2E (skalning ab mat sit ups)

* Angivelsen för tempot läser ni så här:
1:a siffran står för den negativa fasen i lyften
2:a siffran står för paus mellan negativ och koncentrisk fas i lyftet.
3:e siffran står för den koncentriska delen.
4:e siffran står för paus mellan repetitionerna