CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Deadlift (6-6-6-6)

One arm KB deadlift (5-5-5/ ben)

Metcon

Annie +

50-40-30-20-10

DU

Ab mat sit up

Före och efter varje varv gör 8 marklyft

RX 60/40

RX+ 100/70