CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad har du helst på grillen

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Push press

Weightlifting

1a: Push Press (Hitta dagens 3RM)

1b: Push Press (3-3-3 på 90 % av dagens 3RM)

Gymnastics

Klockan (3×5/varv)

håll superman position och rotera en vikt runt kroppen från en arm till den andra

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon OTM i 10 min

5 x KB snatch (5/arm) 24/16 (Skalning: KB sving)

10 x Goblet squat 24/16