CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Push Press (2RM)

Gör sedan 50 Push-pressar i så få set som möjligt på 50 % av 2RM. Varje gång du bryter 4 Burpees

Metcon

Metcon (Time)

Sprint wod. 1 Varv (all out)

For Time

250m Rodd

25 KB Swings

20 WB

20 Armhävningar

RX: 24/16

RX+: 32/24

Om tid finnes

3x 1minut Viktad planka