Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik:
pull ups (skalningar: med passning, med band, med box under fötter)
Hand stand push up genomgång av olika skalningar (upphöjt mot vägg eller från box)

Pull-ups (3 x max strikta)

Metcon (Time)

I team om 2 fördela reps valfritt
25 x HSPU (skalning: mot box)
50 x Pull Ups (ring rows)
100 x Burpees
200 x Squats