Announcements

Mobilityföreläsning torsdagar kl 17.30 (start 27/4) Anmälan i Wodify under program ”Yoga/Mobility
——
sista getChange innan sommaren startar 18 maj-6 veckors program med personlig tränare.
——

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Snatch teknik

Weightlifting

Snatch Pull + Hang Snatch (2+2 i komplexet x6)

Hitta en utmanande vikt i komplexet och gör sedan 6 arbetssätt

Accessory

Snatch Balance (5-5-5-5)

Jobba med speed och teknik. behöver ej va mycke vikt

Metcon

Metcon (Time)

For Time

30 Burpees over the bar

30 Snatch 40/30