CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Hang Snatch (5 RM)

Metcon

Metcon (Time)

For Time 25 min CAP

30 Snatch @ 30/25

25 Snatch @ 40/30

20 Snatch @ 45/32,5

15 Snatch @ 50/35

10 Snatch @ 60/40

5 Snatch @ 65/45
Välj en vikt som du vet du kan avsluta den på

Om tid finns

3x MAX T2B/K2E