Vi kommer att modifiera boxens programmering en aning från och med vecka 23. Ändringarna som vi väljer att göra baseras på de lärdomar vi dragit och den feedback vi hittills fått. Vi tror att den nya programmeringen hjälper er medlemmar till en mer allsidig träning där ni inte behöver ”missa” lika många pass/moment varje vecka.

Den nya programmeringen kommer att vara upplagd enligt en fem dagars cykel uppdelat på följande fem huvudmoment:
knäböj-gymnastik-tyngdlyftning-marklyft-pressar

Femdagarscykeln kommer att vara rullande och varje lördag kommer att funka som en uppsamlingsdag. Då de fem momenten är genomförda börjar cykeln om från början. Detta innebär att de olika momenten kommer att inträffa på olika dagar varje vecka. Är man till exempel i en situation då man aldrig kan träna på måndagar så innebär det inte att man alltid missar en sak som bara körs på måndagar, osv. Det gör det ännu lättare för medlemmar att få variation och kunna få ta del av alla olika momenten.

Uppsamlingsdagen på lördagar innebär att man får välja att köra styrkedelen (squats, marklyft eller pressar) från något av de passen man missat under veckan. Under detta pass kommer inte någon specifik teknikgenomgång att erbjudas då deltagare kommer att köra något olika styrkedelar. Därför rekommenderar vi inte att man under dessa pass kör tyngdlyftning eller gymnastik då dessa moment ofta är speciellt coachkrävande. Passet avslutas alltid med en gemensam WOD.

Vi kommer fortfarande att köra Date-nights och Heroe WODar. Men inte med samma frekvens eller regelbundenhet som tidigare.

Så här kan två exempelveckor med det rullande schemat se ut:

Vecka 23:
Måndag: knäböj
Tisdag: gymnastik
Onsdag: tyngdlyftning
Torsdag marklyft
Fredag: pressar
Lördag: uppsamlingsdag (Som styrkedel väljer man att göra squats, marklyft eller pressar från tidigare i veckan)
Söndag: knäböj (här börjar en ny cykel)

Vecka 24:
Måndag gymnastik
Tisdag: tyngdlyftning
Onsdag: marklyft
Torsdag: pressar
Fredag: knäböj (ny cykel)
Lördag: uppsamlingsdag
Söndag: gymnastik
Osv

Som tidigare så är detta bara en övergripande planering, det exakta innehållet på varje pass kommer ständigt att varieras.