CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Handstand push-ups

Samt skalning och passning

Gymnastics

Handstand Push-ups (3-6 reps x5 )

Hitta en skalning där du kan göra 3-6 strikta HSPU. om de nu är med extra abmats eller om du kan köra deficit

Metcon

Metcon (No Measure)

3 Rounds For Quality.

7 Strikta Pull-ups

7 Ringdips

1 minut Hollow hold

Accessory

300m Farmerswalk

60m maåste vara unbroken varje gång minst