CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Snatch (2RM)

Gör sedan 15 Singlar på samma vikt du gjorde en 2a på. Inte på tid utan en i taget, vila mellan varje ca 1 min

Snatch Pull (6×3)

@100%

Snatch Balance (5×5)