CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Turkish get up

Weightlifting

Turkish Get Up (2-2-2-2/arm (så tungt som möjligt)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 6 varv

Minut 1: 150-250 m Rodd

Minut 2: 15-20 x KB svingar 24/16

Minut 3: 10-15 boxhopp över box

Start 4 på varje station.

Om tid finns kvar på slutet: öva på KB wind mill