Announcements

Mobilityföreläsning torsdagar kl 17.30 (start 27/4) Anmälan i Wodify under program ”Yoga/Mobility
——
sista getChange innan sommaren startar 18 maj-6 veckors program med personlig tränare.
——

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Push Press (4RM)

@80% 4×4

Boxmästerskap 2014:2 (Time)

For time:

9 Clean 50/30

15 Front Squat 50/30

21 Wall Ball 10/6

15 Front Squat

9 Clean

Accessory

Planka i ringar (3x 1 min)

Viktad om man klarar av

Tabata

Push-ups