CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Back squat

Gå igenom passning!

Weightlifting

Back Squat (3-3-3-3)

Good Mornings (8-8-8)

Bulgarian split squats (8-8-8/ben)

Gymnastics

Om tid finns kvar

Candle stick (5-10 reps)

http://gymnasticswod.com/content/candle-stick-lever
(skalning: kortare rörelse och göra rörelsen så långsamt som möjligt)