CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

1: Metcon (No Measure)

Däckvält i team om 3: 3 vält/pers OTM i 10 min

2: Metcon (No Measure)

MetCon 1 On the minute i 10 min
Minut 1: 10 x kb sving rysk + 10 hand release push ups
Minut 2: 9 x kb sving rysk + 9 hand release push ups
Minut 3 8 x kb sving rysk + 8 hand release push ups
Osv ner till 1/ minut

3: Metcon (No Measure)

MetCon 2 On the minute i 10 min
Jämn minut : 15 Goblet squat
Ojämn minut: 4 x över parkeringen löpning