Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.
Testvecka:vecka 22

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Teknik

Teknik: hang clean (öva på att fånga i squat)

Weightlifting

Hang Clean (3-3-3-3 stigande vikt)

Metcon

Metcon (No Measure)

3 rounds for quality

30 sek planka i ringar (viktat vid behov)

10 x Bat wing rows

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 21-15-9

Wall ball

Toes to bar (K2E eller fällkniv)