CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon (No Measure)

3 Varv

60s Valfri maskin

8 Cossack squats / Sida

https://www.youtube.com/watch?v=dhDjKmTX8tU

10 Backsquats

Varv 1: Tom stång

Varv 2 och 3: Lasta på nå lättare vikter om man vill

Weightlifting

Back Squat (3 Backsquats Ev 2:30 x 6)

Stegrande vikt dom 6 setten

Bygg till dagens utmanande 3a

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

AMRAP 30 min

Max Cal Maskin

Every 2 min inc 0:00

Alt mellan 1 & 2

1.

6 Deadlifts 70/50 kg

12 Wallballs

2.

6 Bar facing burpees

12 KB Swings 28/20 kg