Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Squats 2 KB’s (10-10-10-10)

8 Strikta Pull-ups efter varje set.

När man kör sina arbetssätt

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

8 min AMRAP

20 KB Swings 24/16 28/20

8 Burpees

20 Airsquats

Vila 4 min

8 min AMRAP

10 Power cleans 40/30 60/40

10 Shoulder to over head

10 Backsquats