CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Power clean

Weightlifting

Power Clean + Power Jerk (Hitta 1RM i komplexet 2+2)

Gör sedan 3 extra set @ 80 %

Metcon (Time)

10-1 Timecap 18 min

Power Cleans

Power Jerk

RX 35/25

RX+ 50/35
Först 10 Power clenas, sedan 10 power jerks, fortsätt hela vägen ner till 1.

Om tid finnes

Mobility

3×10 Over head squats med tom skivstång.

Försök använda så smalt grepp som möjligt.