Announcements

Mobilityföreläsning torsdagar kl 17.30 (start 27/4) Anmälan i Wodify under program ”Yoga/Mobility

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Barbell mobility

Weightlifting

Power Clean (6×6)

Power cleansen kommer göras i singlar och vi ska pausa 3 s just i början av draget. så direkt vikten lyfter pausar vi 3 s innan vi gör resten av lyftet.

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

Team om 3 18 min AMRAP

90 Power cleans

90 Deadlifts

90 Shoulder to over head

90 Backsquats

om man hinner klart,

AMRAP Wallballs

RX 40/30

RX+ 60/40