Announcements

6 veckors tyngdlyftningsgrupp. Start 28 mars.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

3 metcons 10 min cap. 5 min vila mellan.

1. 3 rounds for Quality

10 strict pull-ups

10 Deficit push-ups ( på vikter )

10 1 arm KB Snatch /5 arm ( hängande)

2. 21-15-9

Power Cleans 40/30

Burpees

AMRAP DU ( till 10 min cap )

3. 100m Frontrack carry

100m Over head carry

AMRAP KB Swings
Första är endast for Quality

2,3 är AMRAP naär man kommit förbi första steget. Alla metcons aär 10 min långa.

Om tid finnes

Mobility coach bestämmer