Push press 5×5

Max reps unbroken (ingen time cap)
Box jumps 61/51

Vila 5 min

Max reps unbroken (ingen time cap)
KB svingar amerikanska 24/20
Skalning: ryska

Resterande tid: Öva på valfri variant av handstående alt hand stand push up