CrossFit Holistic – WOD

QOD: Berätta om någon semesterplan du har

View Public Whiteboard

Warm-up

— Styrkedag —

Teknik: bänkpress

Weightlifting

Bench Press (5-5-5)

Metcon

Metcon (No Measure)

Bänkpress 3 x 10 på 50% av vikten ovan + 5 armhävningar med klapp mellan varje set (vila ca 90 sek mellan set)

Weightlifting

Batwing rows (5-5-5)

Resterande tid

Teknik på Turkish get ups