CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Clean + Hang clean (1 RM i komplexet 3+3)

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

25 min AMRAP squatcleans

10 Reps på varje vikt

Börja på en lättare vikt och öka sedan med 2,5 – 5 kg

Kommer du till en vikt som är för tung gå ner i vikt och bygg upp igen!