Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Shoulder Press (3RM)

Sedan 12 Singlar på 3RM

Säl Rodd (5×15)

Med Dumbells

Ring Rows (6×5 med 5s paus i toppen)