CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Gymnastics

Metcon (No Measure)

15-20 min Kipp!

-Få in bra kipp till toes to bar, pull-ups, chest to bar eller muscle up

Metcon (No Measure)

15-20 min Kipp!

-Få in bra kipp till toes to bar, pull-ups, chest to bar eller muscle up

Metcon

Metcon (No Measure)

On the minute x 24

Even min: 8-16 Cal Maskin

Odd min: ”Cindy”
Välj en calori på maskinen så att det blir en utmaning men så att du orkar göra ”cindy”!

Cindy=

5 pull-ups, 10 push-ups, 15 Air squats