CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Snatch (3RM (Squat om man kan))

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

120s AMRAP Snatches

Vila 3 min mellan

1. 30/20

2. 40/25

3. 45/30

4. 50/35

5. 55/37,5
Välj vikter du vet att du kan jobba med i 120s men som ändå utmanar dig