Announcements

6 veckors tyngdlyftningsgrupp med Tobbe. Start 7 april.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Tall clean+hang clean

Weightlifting

Hang Clean (3-3-3-3 (stigandevikt))

(uppskalning: hang squat clean eller squat clean)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 5 varv

Minut 1: 150-250 m Rodd

Minut 2: 15-20 x KB svingar 24/16

Minut 3: 10-15 boxhopp över box 61/51

Start 4 på varje station.

Gymnastics

Planka (4×30 sek viktat)

i par en jobbar en vilar.