CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

2×10 OHS

Weightlifting

Snatch (2RM)

Squatsnatch dagens tunga 2

Metcon (AMRAP – Reps)

Squat snatch chipper 25 min

5 reps then add 2,5 kg

missed lift = 10 burpees o the bar

Börjar på en vikt så du vet att du inte kommer fastna efter 5 minuter på en vikt