CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Dumbells Snatch och Clean and jerk

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2 / Dela reps hur ni vill

AMRAP 45 min

100 Clean&jerk 40/30

100 Dumbell Snatch 25/15

100 one arm DB Clean&jerk 25/15

100 Toes To Bar

AMRAP

6 DL 140/100

12 HSPU
Gaå ingenom hundringarna och sedan Amrap Dl och hspu