Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Clean and Jerk (1RM)

15 min

1k Run sen hitta 1RM inom resterande av tiden

Snatch (1RM )

15 min

1k Run sen hitta 1RM inom resterande av tiden