CrossFit Holistic – Södra Strand

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2

40 min AMRAP

21-18-15-12-9-6-3

Thrusters

Barfacing burpees

Vila 2 min (man tar den tiden själv)

Grace 30 C&J 60/40

Vila 4 min

5 Rounds

20 Split squat jumps

20 Squat jumps

20 Pushups

Vila 2

Börja från toppen igen