CrossFit Holistic – Södra Strand

View Public Whiteboard

Weightlifting

Warm-up

Metcon (No Measure)

14 min AMRAP For Q

2 Turkish GU + 2 KB Windmill + 2 Pushpress

Kör varannan arm

Metcon

Bent over KB Row

3×10 /arm Tempo 3s upp 3s paus (väldigt nog med form)

3x Max Viktad planka. Sikta på 1-2 min

Om tid finns

Shoulder mobility med Coach