Announcements

6 veckors tyngdlyftningsgrupp med Tobbe. Start 14 april.

CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

A:1: Back Squat (Danges 8 RM)

A:2: Back Squat (8-8-8 på 90 % av dagens 8RM)

B: Floor Press (8-8-8-8)

C: Snatch Grip Deadlift (8-8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon

21-15-9

Hang clean 60/40 (skalning KB svingar)

Box hopp 61/51