CrossFit Holistic – WOD

QOD: Favorit sommardryck

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

A1: Snatch Grip Deadlift (Hitta dagens 3RM)

A2: Snatch Grip Deadlift (3-3-3 på 90 % av dagens 3RM)

B1: Front Squat (Hitta dagens 3RM)

B2: Front Squat (3-3-3 på 90 % av dagens 3RM)

C1: Push Press (Hitta dagens 3RM)

C2: Push Press (3-3-3 på 90 % av dagens 3RM)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon på tid:

800 m rodd direkt efterföljt av

800 m löpning (2 varv runt huset)