Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

()

Front Squat (8-8-8-8 Front squat )

Push Press (8-8-8-8 push press)

Sumo Deadlift (8-8-8-8 Sumo deadlift)

Power Snatch (2-2-2-2 Power snatch (stigande vikt))

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i par

800 meter overhead walk med stång. Välj en vikt som ni relativt enkelt han ta upp över huvudet men som ändå blir utmanande

Fördela distansen hur ni vill inom paret

(Använd små stänger vid behov)

Varje gång ni byter bärare gör 5 marklyft var med stången