Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Push Press (4RM)

@80% 4×4

Deadlift (4RM)

@80% 4×4

Back Squat (4RM)

@80% 4×4

Metcon

Metcon (Time)

Team om 2 30 min Cap

150 Cal Airbike

75 WallBalls

150 Cal Row

Kör man damer tillsammans gör man endast 100 cal row och Bike.

Om man är fler än 8 på passet kör några gäng rodd först sen cykel.