CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Front Squat (5-5-5-5)

Push Press (5-5-5-5)

Uppskalning: Push jerks 3-3-3-3 om du har tekniken för det.

Sumo Deadlift (5-5-5-5)

Metcon (Time)

Metcon i par
Back Squat 5/4 ton
100 Air Squats (totalt inom paret)
80 situps
80 wallballs
800 m löpning (båda springer 800 meter)
Upprepning från 17 juli.