Main – WOD

Här har ni en chans att genomföra någon av veckans styrkedelar som ni missat.

Vi avslutar dagens pass med en gemensam Metcon.

View Public Whiteboard

Weightlifting

Välj någon av följande styrkedelar

A: Front Squat (9-7-5-3)

B: Romanian Deadlift (3 x 10)

C: Push Jerk (5 OTM for 8 min at challenging weight)

Shoulder to overhead anyhow

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon: 3 rounds for max Reps
1 min Toes to bar (V-ups)
1 min KB thruster 24/16
1 min KB snatch 24/26
1 min vila