CrossFit Holistic – Silverbacks

Store starke Torbjörn!

View Public Whiteboard

Warm-up

Individuell specifik uppvärmning

Weightlifting

Välj den av styrkedelarna du inte hunnit göra denna vecka.

Deadlift (3-3-3-3-3)

Shoulder Press (3-3-3-3-3)

Front Squat (3-3-3-3-3)

Bench Press (3-3-3-3-3)

Metcon

Metcon (Time)

METCON 1:

I par

80 Pullups strikta

80 Amerikanska svingar 24/16 kg eller den vikt man behärskar

80 Wallballs 10/6 kg

80 pushups

40 Marklyft valfri vikt

100 m farmer walk ”Tungt”

100 renegade row

200 situps

40 Ringdips

60 burpees

Metcon (Time)

METCON 2:

I team om tre;

10 x 30 sek max rodd (tre per rodd, en ror, en står i planka, en vilar) rotera var 30 sek.

Rodden styr tiden

Metcon (No Measure)

EXTRA:

Släddrag