Main – WOD

Välj en av styrkedelarna som du inte gjort i veckan.

View Public Whiteboard

Front Squat (8-8-8-8)

Push Jerk (3-3-3-3 stigande vikt)

skalning: push press

Snatch Grip Deadlift (8-8-8-8)

Metcon (Time)

MetCon:
900 m rodd
900 m löpning (2 varv runt huset)

Start i heat om 4. Löpningen startar direkt efter rodden.